Thêm TagCloud vào trang wap của bạn

14 Tháng 12 Năm 2013 · 2.2K lượt xem

Để thêm tagcloud thật đơn giản bạn hãy làm theo hướng dẫn sau.

Vào menu Giao Diện -> Html Template, Chọn Home Template

Copy đoạn sau vào cuối Template (hoặc bất kì đoạn nào bạn muốn)

<div class="tag">
  Từ khóa: $siteTags: { t |
      <a href="/tags?q=$t.Term$"><strong>$t.Term$</strong> ($t.Count$)</a>
  }$
</div>

Sau đó xem cập nhật trên trang web 

Bạn cũng có thể sửa lại style nếu muôn.

Chú ý: Tag Cloud được lấy tự động từ keywords của các bài viết, vì thế khi đăng bài các bạn nên nhập keywords cho bài viết. 

Ví dụ trang mẫu: wapgame9x.com