Sitemap của WapMaker.NET

5 Tháng 5 Năm 2013 · 575 lượt xem

Một trang wap hay web muốn SEO tốt thì đều phải có sitemap. Đó là một nhân tố không thể thiếu để hiện thị sitelink trong kết quả tìm kiếm.

Chức năng này được hỗ trợ bởi rất nhiều search engine trong đó có cả google.

WapMaker đã tạo sẵn sitemap cho nội dung website của bạn

Ví dụ nếu trang wap của bạn là: http://blog.wapmaker.net/

Thì đường dẫn site map của bạn là: http://blog.wapmaker.net/sitemap.xml

Với đường dẫn site map này các bạn hoàn toàn có thể submit lên google webmaster để tăng rank cho trang wap/web của bạn.

Chúc các bạn thành công.