Hướng dẫn cách tích hợp Google Webmaster Tools vào trang wap

5 Tháng 8 Năm 2013 · 2.7K lượt xem

Bước 1: Đăng ký tài khoản Gmail

Muốn sử dụng GWT, người dùng cần có tài khoản Gmail. Nếu chưa có tài khoản, bạn tiến hành đăng ký tài khoản tại đây. https://accounts.google.com/SignUp

Bước 2: Đăng ký tài khoản GWT (Google Webmaster Tool)

- Đăng ký tài khoản GWT tại địa chỉ: http://www.google.com.vn/webmasters/

- Đăng nhập vào công cụ quản trị trang web: với tài khoản và mật khẩu mà bạn vừa đăng ký với Gmail

- Sau khi đăng nhập, màn hình của GWT (giao diện tiếng việt) được hiện như sau:

Bước 3: Cài đặt GWT cho Web

* Thêm trang web
- Bấm nút [ Thêm trang web ]
- Nhập URL của trang web/wap mà bạn muốn quản lý:
Ví dụ: nhập địa chỉ trang web là demo05.cuchot.mobi
- Bấm [ Tiếp tục ]

Bước 4: Xác minh quyền sở hữu

- Để tìm hiểu về quyền sở hữu trang web: bấm [ Tìm hiểu thêm ]

- GWT đưa ra 2 phương thức dùng để xác minh quyền sở hữu trang web bao gồm: Phương thức khuyến nghị và Phương thức thay thế bạn chọn phương thức thay thế:

* Phương thức thay thế

GWT cũng đưa ra một số phương thức thay thế để xác minh quyền sở hữu trang web. Bạn chọn phần Dùng Thẻ HTML để tích hợp vào trang web của bạn

Dùng thẻ HTML: Thêm thẻ meta vào trang chủ trang web của bạn.

Trở lại trang quản trị wapmaker: chức năng Nội dung -> SEO

Điền mã google site verification code nằm trong phần content ngoặc kép vào trong ô "Google Site Verification Code" -> ấn Lưu(như hình trên).

Bước 5: Sau khi ấn Lưu bạn trở lại màn hình Google Webmaster Ấn vào nút Xác Minh

Màn hình sẽ báo thành công: