Cách ẩn link download khi không có đường dẫn download

2 Tháng 8 Năm 2013 · 2.1K lượt xem

Có một số trang cỏ thể bạn không muốn hiển thị Link download khi không có dữ liệu Download Link bạn có thể làm như sau:

Trong Entry Template thay thế đoạn:

<a href="$entry.DownloadUrl$">Tải về</a>

Bằng đoạn sau:

$if (entry.DownloadUrl)$

<a href="$entry.DownloadUrl$">Tải về</a>

$endif$

Câu lệnh If có thể áp dụng cho rất nhiều biến khác trên wapmaker theo cú pháp.

$if (object)$ 

........

$endif$

Nếu có lỗi hoặc góp ý cho wapmaker xin hãy báo về hòm mail [email protected] để được hỗ trợ

Chúc các bạn thành công